Michael Page: การจ้างงานผู้ที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีช่วยผลักดันนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เดินหน้าสู่ปี 2563กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย - Media OutReach - 12 ธันวาคม 2562 - ประเทศไทยพร้อมเข้าสู่ทศวรรษใหม่ที่ขับเคลื่อนกำหนดทิศทางด้วยพื้นฐานธุรกิจที่เข้มแข็งและนโยบายของรัฐบาลที่เอื้อต่อการทำธุรกิจ การขับเคลื่อนด้วยนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ถูกคาดว่าจะช่วยยกระดับห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศไทยให้สูงขึ้น และนำมาซึ่งการลงทุนใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงด้านปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีการเกษตร ระบบโครงสร้างพื้นฐาน การผลิตและระบบอัตโนมัติ

 

ข้อมูลจากการคาดการณ์การจ้างงานในประเทศไทยปี 2563 โดย Michael Page ชี้ให้เห็นถึงความพยายามที่มากขึ้นในการเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยการเปลี่ยนจากระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรม สู่ระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะนำมาซึ่งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้ในประเทศอย่างต่อเนื่อง

 

คุณ Kristoffer Paludan ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคแห่งบริษัท Michael Page ประเทศไทย ให้ความเห็นว่า "ผู้นำธุรกิจของไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรับเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและโอกาสทางธุรกิจในระบบเศรษฐกิจยุคดิจิทัล บริษัทในประเทศได้เริ่มปรับใช้โซลูชันทางดิจิทัลมากขึ้น เทคโนโลยีจะช่วยเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจต่างๆ และเป็นฟันฟืองในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เดินไปข้างหน้า"

 

ผลการศึกษาอื่นๆ จากการคาดการณ์การจ้างงานในประเทศไทยปี 2563 โดย Michael Page ยังเผยว่า เพื่อเติมเต็มความพยายามของประเทศไทยที่มีต่อการเกิดขึ้นของนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างรวดเร็ว ทักษะแรงงานที่จำเป็น คือทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI), บิ๊กดาต้า, อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT), ความมั่นคงทางไซเบอร์ และโครงสร้างพื้นฐานในระบบไอที การนำทักษะด้านเทคโนโลยีเหล่านี้มาปรับใช้จะมีให้เห็นในหลายอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมการขนส่ง การกระจายสินค้า อุตสาหกรรม FMCG อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจ และอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์

 

ด้วยการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ใหม่ๆ สำหรับอุปกรณ์มือถือ และมีทักษะด้านการพัฒนาสำหรับอุปกรณ์มือถือจะเป็นที่ต้องการมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 25 -- 30% เมื่อมีการย้ายงานในอุตสาหกรรมที่มีความใกล้เคียงกัน   


"เช่นเดียวกัน ธุรกิจที่นอกเหนือจากด้านเทคโนโลยีได้มีการเริ่มนำระบบอัตโนมัติมาใช้และปรับเปลี่ยนกระบวนการต่างๆ ให้เป็นระบบดิจิทัลเพื่อให้การปฐิบัติงานมีความลื่นไหลมากขึ้น ซึ่งเห็นได้ชัดมากขึ้นในภาคการขนส่งและการกระจายสินค้า เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย รวมถึงการที่บริษัท FMCG ปรับมาใช้กลยุทธ์ omnichannel ในการสร้างลูกค้าใหม่ๆ" คุณ Kristoffer Paludan เผย

 

ดาวน์โหลดรายงานการคาดการณ์การจ้างงานในประเทศไทยปี 2563 โดย Michael Page ที่นี่


หมายเหตุสำหรับบรรณาธิการ: การคาดการณ์การจ้างงานในประเทศไทยปี 2563 โดย Michael Page รวบรวมข้อมูลจากจุดข้อมูล 1,000 จุดจากข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์และเครือข่ายของเราในประเทศไทย ซึ่งรวมถึงประกาศรับสมัครงานและการเข้าทำงานระหว่างเดือนกรกฎาคม ปี 2561 ถึง มิถุนายน ปี 2562
发行人全权负责对本公告的内容
来源:

Michael Page

类别:

Business

阅读:

English

发布于:

12 Dec 2019

过去的新闻稿

更多

联系 Media OutReach Newswire

立即联系我们