เปิดตัวรางวัล Brilliant 2022 International Trade Awardsไทเป ไต้หวัน - Media OutReach - 7 พฤศจิกายน 2565 - กระทรวงเศรษฐกิจ (MOEA) ยกย่องผู้ประกอบการการค้าที่มีชื่อเสียงในพิธีมอบรางวัล 2022 International Trade Awards Ceremony ซึ่งจัดขึ้นที่ฮอลล์ 2 ของศูนย์นิทรรศการไทเปหนานกังเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม บริษัทที่โดดเด่นทั้งหมด 17 แห่งได้รับรางวัลแบ่งเป็นหมวดหมู่อันได้แก่ "ผลงานการค้าที่โดดเด่น", "การสนับสนุนการขยายตัวในตลาดเกิดใหม่", "วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม" และอื่น ๆ

คุณ Wang Mei-hua รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจ ได้กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีว่าการค้านำเข้า-ส่งออกทั้งหมดของไต้หวันในปีที่แล้วมีมูลค่าถึง 840 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อยู่ในอันดับที่ 16 ของโลก ในขณะที่การส่งออกมีมูลค่า 446.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 29.4% จากปี 2020 ผลลัพธ์ที่น่าทึ่งเกิดจากความทุ่มเทและทำงานหนักของทุกบริษัทและทุกธุรกิจ

รัฐมนตรี Wang ได้กล่าวว่าองค์กรจำนวนมากได้รับรางวัลจากงาน International Trade Awards ในปีนี้ ซึ่งรวมถึงบริษัทชิปที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์ที่ได้รับรางวัลในหมวดหมู่ "วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม" ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ นอกจากนี้ยังมีบริษัทที่ MOEA มักกล่าวถึงในเรื่องการลดคาร์บอนและการอนุรักษ์พลังงาน ได้แก่ Formosa Plastics, AUO และ Eclat Textile Co., Ltd. ธุรกิจเหล่านี้กำลังเป็นผู้นำในแนวคิดที่ว่า "big leading the small" เพื่อขับเคลื่อนการลดคาร์บอนและการอนุรักษ์พลังงานตลอดห่วงโซ่อุปทาน นี่ไม่ใช่แค่ความรับผิดชอบต่อโลกของเราเท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของไต้หวันด้วย รัฐมนตรียังระบุด้วยว่า MOEA จะยังคงทำงานร่วมกับธุรกิจต่าง ๆ ในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการลดคาร์บอน เธอปิดท้ายด้วยการแสดงความยินดีกับผู้ชนะรางวัลทั้งหมดอีกครั้ง

การเผชิญกับผลกระทบของการแข่งขันในยุคหลังการระบาดใหญ่ อัตราเงินเฟ้อทั่วโลก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจ โดย BOFT จะยังคงดำเนินตามกลยุทธ์ของ "ตลาดแบบไม่รวมศูนย์ อุตสาหกรรมที่หลากหลาย และการตลาดดิจิทัล" เพื่อดึงดูดผู้ซื้อจากต่างประเทศในขณะที่นำทางอุตสาหกรรมในประเทศเพื่อขยายการส่งออกไปยังตลาดโลก นอกเหนือจากการเพิ่มจำนวนกิจกรรมการขยายการขายในประเทศและต่างประเทศแล้ว ยังมี "กิจกรรมรายเดือน" และ "โอกาสทางธุรกิจที่บ่อยครั้ง" สำหรับผู้ผลิตชาวไต้หวันในท้องถิ่นที่พยายามมุ่งมั่นเพื่อส่งออกคำสั่งซื้อด้วยความช่วยเหลือที่ครอบคลุมของ BOFT发行人全权负责对本公告的内容
来源:

Bureau of Foreign Trade, Ministry of Economic Affairs

类别:

Event & Exhibition

发布于:

07 Nov 2022

过去的新闻稿

联系 Media OutReach Newswire

立即联系我们