แบ็กซ์เตอร์ เปิดตัวแคมเปญระดับโลกที่สนับสนุนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังให้มีส่วนดูแลรักษาสุขภาพของตนเปิดตัวแคมเปญ “Begin Again” เนื่องในวันไตโลก เน้นการรักษาอย่างทันท่วงที เพื่อให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่สมบูรณ์

ประเทศไทย - Media OutReach - 9 มีนาคม 2023 - โรคไตเรื้อรัง (CKD) เป็นเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ทั่วโลกและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดยมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจำนวน 850 ล้านคนทั่วโลก สาเหตุหลักของการเจ็บป่วยมีความสัมพันธ์จากโรคเบาหวาน ทั้งนี้โรคไตเรื้อรังอาจนำไปสู่ภาวะไตวายหรือที่เรียกว่าโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย (ESKD) ซึ่งผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการโดยการฟอกไต


แบ็กซ์เตอร์ ผู้นำระดับโลกด้านการดูแลล้างไต ได้เปิดตัว "Begin Again" ซึ่งเป็นแคมเปญเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญอย่างยิ่งของการรักษาอย่างทันท่วงที โดยเสริมศักยภาพความรู้ให้กับผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย เพื่อก้าวไปข้างหน้ากับการรักษาในขณะที่ยังคงใช้ชีวิตอย่างเต็มที่

ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก แคมเปญ Begin Again นี้ จะให้บริการถึง 9 ภาษาครอบคลุม 10 ประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อกว่า 28 ล้านคนเข้าถึงข้อมูลผ่าน My Kidney Journey ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลที่ครอบคลุมและเข้าใจเกี่ยวกับโรคไตวายเรื้อรังและการล้างไตด้วยวิธีที่เข้าใจง่าย

ภาวะไตวายเป็นภาระด้านสาธารณสุขที่สำคัญในเอเชีย ซึ่งนับเป็น 6 ใน 7 ประเทศที่มีอุบัติการณ์สูงสุดระดับโลก ได้แก่ ไต้หวัน สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไทย ญี่ปุ่น และอินโดนีเซีย1 สำหรับประเทศไทยจากรายงานของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในปี 2564 มีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 1- 5 รวม 1,007,251 ราย อุบัติการณ์ของการบำบัดทดแทนไตเฉลี่ยปีละ 20,000 ราย ดังนั้นจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนในการจัดการกับวิกฤตที่กำลังเพิ่มมากขึ้น และเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับทางเลือกการรักษา

การล้างไตเป็นรูปแบบการรักษาที่แพทย์ใช้บ่อยที่สุด โดยมีหลักการเพื่อกำจัดของเสียและของเหลวส่วนเกินออกจากเลือด ทั้งนี้เพราะไตไม่สามารถทำหน้าที่ได้ตามปกติอีกต่อไป การล้างไตมีสองประเภท คือ การฟอกเลือด (HD) และการล้างไตทางช่องท้อง (PD) โดยการฟอกเลือดจะใช้เครื่องไตเทียมกรองเลือดภายนอกร่างกาย และจะทำในสถานพยาบาล ส่วนการล้างไตทางช่องท้องจะรวบรวมของเสียออกจากร่างกายโดยการใส่น้ำยาล้างไตเข้าไปในช่องท้องผ่านทางสายสวน ซึ่งสามารถทำได้ที่บ้านได้ด้วยตนเองหรือมีผู้ดูแลช่วยเหลือ

แคมเปญ Begin Again ช่วยให้ผู้ป่วยมีความรู้และความมั่นใจในการพูดคุยปรึกษาเกี่ยวกับทางเลือกในการรักษา โดยเน้นย้ำถึงผลลัพธ์เชิงบวกที่อาจเกิดขึ้นจากตัดสินใจการรักษาร่วมกัน (Shared Decision Making) ของผู้ป่วย ครอบครัวกับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเลือกวิธีการล้างไตที่ได้ผลลัพธ์ทางคลินิกที่ดี เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิต

รศ.พญ. สิริภา ช้างศิริกุลชัย หัวหน้าสาขาวิชาโรคไต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า "โรคไตวายเรื้อรังเพิ่มขึ้นในอัตราที่น่าตกใจ ประเทศเราเป็นหนึ่งในประเทศที่มีผู้สูงอายุเร็วที่สุด สัดส่วนของประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 13% จากปี 2553 เป็น 33% ในปี 2583 เพื่อให้แน่ใจว่าประเทศไทยสามารถเข้าถึงการรักษาโรคไตวายเรื้อรังได้อย่างต่อเนื่อง รัฐบาลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักทั้งหมดควรวางแผนสำหรับค่าใช้จ่ายที่สามารถจ่ายได้ ให้การบำบัดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ตัวอย่างเช่น การดูแล Comfort PD ในผู้ป่วยบางกลุ่ม"

________________________________

[1] United States Renal Data System: 2022 Annual Data Report

ประธานสมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย คุณธนพลธ์ ดอกแก้ว กล่าวว่า "สำหรับวันไตโลกปีนี้ สิ่งสำคัญ 3 ประการของผู้ป่วยโรคไตที่ต้องรู้ คือ 1) ต้องตรวจพบระยะเริ่มต้น 2) ผู้ป่วยควรได้รับการรักษาหรือรับทราบข้อมูลโดยเร็วที่สุด และ 3) แบ่งปันความเห็นให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีและเข้ากับวิถีดำเนินชีวิต ดังสโลแกน รู้เร็ว คิดไว ตัดสินใจร่วมกัน"

คุณ พอล อุทัยชลานนท์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย กล่าวว่า "แบ็กซ์เตอร์ ภูมิใจที่ได้สนับสนุนวันไตโลกมาอย่างยาวนาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นต่อพันธกิจ Save and Sustain Lives ทั้งนี้ เราตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมศักยภาพให้กับผู้ป่วยด้วยความรู้ที่ผู้ป่วยต้องการเพื่อมีส่วนร่วมอย่างมีคุณค่าในการตัดสินใจการรักษาร่วมกันและทำงานร่วมกับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ ในขณะที่ระบบโรงพยาบาลทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเปลี่ยนไปใช้ระบบการดูแลที่บ้านและในชุมชนมากขึ้น การดูแลผู้ป่วยด้วยการล้างไตที่บ้าน เช่น การล้างไตทางช่องท้องจะสร้างโอกาสมากขึ้นสำหรับผู้ป่วยในการใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่และช่วยลดภาระด้านทรัพยากรของโรงพยาบาล ด้วยประสบการณ์อันยาวนานถึง 90 ปีในการดูแลสุขภาพ และนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหา เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ป่วยเข้าถึงการดูแลที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีชีวิตที่ดีขึ้นและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น"

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคไตเรื้อรัง และสิ่งที่แบ็กซ์เตอร์ ทำเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย โปรดไปที่: https://bxtr.asia/3yu8rdu
Hashtag: #Baxter

发行人全权负责对本公告的内容
เกี่ยวกับแบ็กซ์เตอร์
เกี่ยวกับแบ็กซ์เตอร์
ในแต่ละวัน ผู้ป่วย ผู้ดูแล และผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพหลายล้านคนให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ชั้นนำของแบ๊กซ์เตอร์ ทั้งการวินิจฉัย การดูแลผู้ป่วยวิกฤต การดูแลไต โภชนาการ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโรงพยาบาลและศัลยกรรม ที่ใช้ในที่พักอาศัยของผู้ป่วย โรงพยาบาล สำนักงานแพทย์ และสถานพยาบาลอื่นๆ โดยตลอดเวลา 90 ปี เราเชื่อมโยงนวัตกรรมที่ช่วยรักษาชีวิตผู้คนกับบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้น ด้วยผลิตภัณฑ์ โซลูชั่นสุขภาพดิจิทัล และการบำบัดรักษาที่พร้อมให้บริการในกว่า 100 ประเทศ พนักงานของแบ็กซ์เตอร์ทั่วโลกกำลังสานต่อความสำเร็จของบริษัทในความก้าวหน้าทางการแพทย์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป
来源:

Baxter

类别:

Healthcare

发布于:

09 Mar 2023

过去的新闻稿

联系 Media OutReach Newswire

立即联系我们