Tobias Bartz trở thành Tổng Giám Đốc Điều Hành và Chủ tịch hội đồng quản trị của Tập Đoàn RhenusSINGAPORE - Media OutReach - ngày 16 tháng 3 năm 2022 - Tobias Bartz sẽ đảm nhận vị trí Tổng Giám Đốc Điều Hành kiêm Chủ Tịch hội đồng quản trị của Tập Đoàn Rhenus vào ngày 1 tháng 4 năm 2022. Ông sẽ kế nhiệm Klemens Rethmann, người mà sau đó sẽ tập trung vào các nhiệm vụ của mình trong Ban Điều Hành của RETHMANN SE.

Ban Kiểm Soát của Rhenus SE & Co. KG đang bổ nhiệm Tobias Bartz với vị trí Tổng Giám Đốc Điều Hành kiêm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2022. Klemens Rethmann, sinh năm 1965, đang bàn giao vị trí này vào ngày 31 tháng 3 năm 2022, ông đã nắm giữ kể từ năm 2008. "Chúng tôi đang giải quyết các vấn đề tiếp quản ở giai đoạn đầu để tiếp tục những sự phát triển tích cực của Rhenus. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng Tobias Bartz sẽ đạt được điều này. Anh ấy có nhiều kinh nghiệm quốc tế, những mạng lưới hàng đầu và là sự lựa chọn tốt nhất để dẫn dắt Rhenus đến một tương lai tốt đẹp", Dr Marco Schröter phát biểu, Chủ tịch Ban Kiểm Soát của Rhenus SE & Co. KG. Klemens Rethmann, người sẽ tập trung vào nhiệm vụ của mình trong Ban Điều Hành của RETHMANN SE trong tương lai, bình luận rằng, "Tobias và tôi đã cùng làm việc rất gần gũi và thành công kể từ những ngày đầu của tôi tại Tập Đoàn Rhenus. Trong tất cả những năm này, chúng tôi đã đạt được một sự thỏa thuận tuyệt vời cùng với tất cả những thành viên của gia đình Rhenus. Chúng tôi kính trọng và tin tưởng lẫn nhau và vì vậy tôi tự hào có thể kể tên anh ấy như một người kế nhiệm của tôi."

Tobias Bartz, sinh năm 1977, đã bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp của ông ấy với vị trí một người thực tập quản lí ở Rhenus vào năm 2005. Ông ấy đã chứng minh những kĩ năng lãnh đạo của mình ở nhiều ngữ cảnh quốc tế khác nhau trong Tập Đoàn Rhenus kể từ thời gian đó. Trong số những thứ khác, ông ấy đã chịu trách nhiệm về mảng kinh doanh cước vận tải đường bộ Rhenus ở Pháp và Tây Ban Nha. Ông ấy đã được bổ nhiệm là một thành viên của Ban Quản Trị Rhenus vào năm 2015 và đã vạch kế hoạch và điều khiển sự phát triển của bộ phận Air & Ocean từ Singapore trong 3 năm, trước khi ông ấy trở lại Đức vào năm 2018. Ông ấy sẽ vẫn tiếp tục vị trí quản lí của mình trong bộ phận này cùng với sự bổ nhiệm mới là Tổng Giám Đốc Điều Hành kiêm Chủ Tịch hội đồng quản trị của Tập Đoàn Rhenus. Tobias Bartz đã có một mục tiêu rõ ràng trong tâm trí. "Chúng tôi sẽ tập trung mạnh mẽ vào sự phát triển xa hơn cũng như sự biến đổi kĩ thuật số và xanh cho Tập Đoàn Rhenus trong suốt vài năm kế tiếp. Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới toàn cầu của chúng tôi trong suốt thời gian này."

发行人全权负责对本公告的内容
Về Rhenus
Về Rhenus
Tập Đoàn Rhenus là một trong những chuyên gia vận tải hàng đầu với sự điều hoành kinh doanh toàn cầu và doanh thu hằng năm lên đến EUR 7.0 tỉ. 37,500 nhân viên đang làm việc ở 970 đơn vị kinh doanh và phát triển những giải pháp cải cách theo chuỗi cung ứng hoàn chỉnh. Cho dù cung cấp vận tải, kho bãi, thủ tục hải quan hoặc dịch vụ giá trị gia tăng, doanh nghiệp thuộc vốn sở hữu gia đình này đều tập hợp sự điều hành vào trong những đơn vị kinh doanh khác nhau, nơi mà những nhu cầu của khách hàng luôn luôn là trọng tâm.

#Rhenus

来源:

Rhenus Asia Pacific

类别:

Business

发布于:

16 Mar 2022

过去的新闻稿

更多

立即联系 Media OutReach

立即联系我们