Azbil รับรางวัล Singapore Apex Corporate Sustainability Award 2021โตเกียว, ญี่ปุ่น - Media OutReach - 17 มกราคม 2565 - Azbil Corporation ประกาศว่าบริษัทได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าในหมวดหมู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนสำหรับธุรกิจประเภท Non-SME (วิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง) ของการมอบรางวัล Singapore Apex Corporate Sustainability Awards 2021 จากเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศสิงคโปร์ (GCNS) ซึ่งเป็นเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก (Global Compact) ของสหประชาชาติในประเทศสิงคโปร์ โดยมีสำนักงานด้านการวางแผนและพัฒนายุทธศาสตร์ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นสำนักงานสาขาของบริษัทในสิงคโปร์ เป็นตัวแทนของ Azbil Corporation รับมอบรางวัลในงานที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยมีคุณ Lawrence Wong รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของประเทศสิงคโปร์ ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัล

 

 

Azbil รับมอบรางวัลในหมวดหมู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนสำหรับธุรกิจประเภท Non-SME

 

การมอบรางวัล Singapore Apex Corporate Sustainability Awards เป็นหนึ่งในการมอบรางวัลที่ทรงคุณค่าที่สุดทางด้านความยั่งยืนขององค์กรสำหรับประเทศสิงคโปร์ และเป็นการเชิดชูบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจหรือแนวทางแก้ปัญหาตามหลักสากล 10 ประการของกรอบความร่วมมือการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน แรงงาน และการต่อต้านการคอรัปชั่น การมอบรางวัลประจำปีนี้ช่วยจุดประกายไปยังบริษัทที่นำขั้นตอนที่เป็นรูปธรรมมาปฏิบัติเพื่อให้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเกิดความก้าวหน้า และมีเป้าหมายที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับองค์กรอื่น ๆ แบ่งปันความรับผิดชอบเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น สำหรับรางวัลในหมวดหมู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนนั้นเป็นการมอบเพื่อยกย่องเชิดชูธุรกิจที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นทางด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการด้านความยั่งยืนของธุรกิจอื่น ๆ สิ่งแวดล้อม รวมถึงสังคมโดยเฉพาะ

 


คุณ Anju Jaswal ตำแหน่ง Global Executive Member และ Managing Director ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดีย รับมอบรางวัลในนามของ Azbil Corporation

 

azbil Group ต้องการสร้างคุณค่าให้กับสังคมผ่านเป้าหมายสำคัญ 4 ประการที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี พ.ศ. 2573 โดย azbil Group ได้แสวงหาทางออกด้านพลังงานที่จะสร้างคุณค่าใหม่ ๆ ผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตและการดำเนินงาน และยังได้เข้าไปมีส่วนในการสร้างสังคมแห่งอนาคตที่ปราศจากคาร์บอน ตัวอย่างเช่น ระบบซัพพอร์ตการปรับปรุงการประหยัดพลังงานที่ชื่อ Utility Optimization System (ENEOPT™ Utility) ของ Azbil ได้ช่วยให้ลูกค้าในท้องถิ่นลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และบรรลุเป้าหมายด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในระบบผลิตพลังงาน ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ เช่น เครื่องทำความเย็น หม้อไอน้ำ กังหัน และระบบทำความร้อนและทำความเย็นแบบรวมศูนย์

 

คุณ Takayuki Yokota ตำแหน่ง Director และ Senior Managing Executive Officer, CFO รวมถึงผู้ดูแลงานด้านธุรกิจต่างประเทศของ Azbil Corporation กล่าวว่า "พวกเรารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับการรับมอบรางวัล ซึ่งเป็นการเน้นย้ำถึงการที่ทั้งบริษัทร่วมแรงร่วมใจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างสังคมที่ยั่งยืน โดยปรารถนาที่จะแบ่งปันคุณค่าผ่านธุรกิจหลักของเราและกิจกรรมทั่วไปขององค์กร รวมถึงการทำตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนให้สำเร็จ พวกเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมเพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานต่อไป และเรามุ่งหวังที่จะสร้างอีกหลายความสำเร็จที่เป็นก้าวสำคัญตามเป้าหมายของเราในปีต่อ ๆ ไป"

 

คุณ Goh Swee Chen ประธาน GCNS กล่าวว่า "ขอแสดงความยินดีกับ Azbil Corporation และชื่นชมผู้ชนะรางวัล Singapore Apex Corporate Sustainability Awards 2021 เมื่อความยั่งยืนได้กลายมาเป็นกุญแจสู่ความได้เปรียบในการแข่งขันที่ไม่สิ้นสุด เราหวังว่ากลยุทธ์และความพยายามของผู้ชนะจะสร้างแรงบันดาลใจให้บริษัทอื่น ๆ สร้างแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนต่อไป"

 

ภายใต้ปรัชญาของกลุ่มบริษัทที่ว่า "human-centered automation", azbil Group จะเดินหน้าสร้างประโยชน์ "อย่างเป็นขั้นเป็นตอน" เพื่อสังคมที่ยั่งยืนและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ขณะที่เดินไปข้างหน้าพร้อมกับโครงการริเริ่มที่มีความเฉพาะเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น


* ENEOPT เป็นเครื่องหมายการค้าของ Azbil Corporation


#Azbil

    
    
    

发行人全权负责对本公告的内容
来源:

Azbil

类别:

Business

发布于:

17 Jan 2022

过去的新闻稿

更多
#Event & Exhibition #Advertising, Marketing & Public Relations

13 October 2023

Azbil to Exhibit at Industrial Transformation ASIA-PACIFIC (ITAP) 2023

联系 Media OutReach Newswire

立即联系我们